De Groningse zorg staat al jaren sterk onder druk. Sinds 2015 zijn twee van de vijf Groningse huisartsposten gesloten en is het voortbestaan van de huisartsenpost in Delfzijl onzeker. Ook de Groningse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat zwaar onder druk.

Als GGZ-psycholoog ziet Bennett dagelijks wat voor gevolgen dit betekent voor mensen in Groningen. Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij de steeds langere wachtlijsten in de GGZ: “Tijdens mijn werk zie ik gemiddelde wachtlijsten van 10 tot 15 weken. Deze wachttijden maken mensen wanhopig; het is niet te doen om 3 maanden te wachten als je hulp zoekt. Ook als psycholoog voelt het machteloos.”

15 jaar marktwerking         
Volgens GroenLinks zijn deze problemen niet los te zien van de marktwerking die in 2006 in de zorg is geïntroduceerd. Sindsdien is zorg een product geworden om geld mee te verdienen en is het bovendien minder aantrekkelijk geworden om mensen met ingewikkelde of dure zorgvragen te helpen. “Als gevolg daarvan vallen kwetsbare mensen vaker buiten de boot.”, aldus Bennett. “Bovendien hangt dit direct samen met het verdwijnen van zorg uit onze provincie: zorg in dunnerbevolkte gebieden levert immers minder geld op. Groningers betalen een hoge prijs voor de sluitingen die daarop volgen.”

Zorg als recht voor iedereen         
Wat GroenLinks betreft is zorg een recht voor iedereen, ongeacht waar je woont of hoe hoog je inkomen is. Voor Bennett, die op plek 18 van de GroenLinks kandidatenlijst staat, is dit de belangrijkste reden om de Tweede Kamer in te gaan. “Betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen zou heel normaal moeten zijn, ook in Groningen. Dat is mijn grote drijfveer.”

Het afschaffen van de marktwerking in de zorg is wat Bennett betreft dé maatregel voor een goede en toegankelijke zorg in de provincie.