Nieuws

GroenLinks zet vraagtekens bij commerciële zonneparken

Een moment van bezinning, zo noemt wethouder Borgesius de tijdelijke stop van zonneparken bouwen in de gemeente Stadskanaal. Deze bezinningsperiode duurt tot 10 december. Een ideaal moment om te evalueren en tips te geven aan het college en de gemeenteraad. Zo valt het op dat de gebouwde zonneparken commerciële belangen behartigen. GroenLinks vraagt zich af: wanneer gaat de inwoner echt profiteren van de duurzame energie voor hun deur?

Lees verder

Plogging oproep!

Plogging is een fitness-trend waar GroenLinks Stadskanaal zich bij aansluit. Plogging is tijdens het hardlopen het afval wat je tegenkomt opruimen. Goed voor de conditie en goed voor het milieu. Wat wil je nog meer?

Nou dit samen doen! Daarom vragen wij aan iedereen het volgende:

  • Stuur een foto van zwerfafval dat in de gemeente Stadskanaal te vinden is, met de precieze locatie. Dat kan op op facebook
  • Sluit je aan bij de groep om op zaterdag 20 oktober de route schoon te maken.

De foto’s en locaties worden gebruikt om een route te maken. De route gaan we op zaterdag 20 oktober hardlopend opruimen. Hopelijk met zoveel mogelijk mensen, want samen is leuker!

Dus hup, de sportkleren aan en vuilniszak mee en gaan!

GroenLinks Stadskanaal spreekt in!

We maken ons zorgen. We maken ons eigenlijk al heel lang zorgen over Treant en dus Refaja. Daarom heeft GroenLinks Stadskanaal op 18 juni 2018 ingesproken bij de raadscommissie van de gemeente Stadskanaal. Nadja Siersema – Orsel legde op deze wijze de zorgen en vragen voor aan de raadscommissie en aan de vertegenwoordigers van Treant. Hieronder is de gehele tekst te vinden.

“We maken ons zorgen. We maken ons eigenlijk al heel lang zorgen over Treant en dus Refaja. Vanaf 7 januari 2015 worden er al Kamervragen over Treant gesteld en ook vanuit de raad van deze gemeente klinken al langer bezorgde geluiden van de zittende partijen. De zorgen zijn nu uitgebreid na het bericht over het voorgenomen besluit over de mogelijke sluiting van de klinische kinderafdeling en klinische verloskunde. Zo spreken de gemeente Veendam, Pekela en Westerwolde hun zorgen uit over Refaja. Komen de huisartsen, verloskundigen, ondernemers en inwoners ook in opstand tegen dit voorgenomen besluit. Daarnaast zijn er helaas ook zorgen in Hoogeveen en omstreken. Jammer genoeg blijken deze zorgen terecht te zijn.

Lees verder

GroenLinks afdeling Veenkoloniën stelt verkiezingsprogramma beschikbaar voor blinden en slechtzienden

Het afdelingsbestuur heeft het volledige verkiezingsprogramma laten inspreken en beschikbaar gemaakt als audiofile op de websites van GROENLINKS Pekela, Stadskanaal en Veendam.

De drie gemeentes gaan zelfstandig de verkiezingen in, maar GROENLINKS heeft ervoor gekozen één verkiezingsprogramma te maken voor de drie gemeentes, waarin het algemene deel wordt aangevuld met lokale plannen.

Lees verder

Diversiteit

We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. GroenLinks is tegen elke vorm van uitsluiting.

Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, hier geboren bent of elders in het land of daarbuiten, of je wel of niet (deels) gehandicapt bent, arm of rijk, met of zonder een baan, ongeacht welke taal, huidskleur, geloof of politieke opvatting, en wat je intelligentie is. Iedereen telt mee, elk talent, groot of klein, is even waardevol.

Groenlinks wil werken aan een open en respectvolle samenleving, waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt.

Een open gemeente is er voor haar burgers. Inwoners moeten serieus genomen worden en tijdig kunnen meepraten over beslissingen in hun eigen woonomgeving en daar ook daadwerkelijk over hebben.

 

Verandering begint hier!