Nieuws

GroenLinks afdeling Veenkoloniën stelt verkiezingsprogramma beschikbaar voor blinden en slechtzienden

Het afdelingsbestuur heeft het volledige verkiezingsprogramma laten inspreken en beschikbaar gemaakt als audiofile op de websites van GROENLINKS Pekela, Stadskanaal en Veendam.

De drie gemeentes gaan zelfstandig de verkiezingen in, maar GROENLINKS heeft ervoor gekozen één verkiezingsprogramma te maken voor de drie gemeentes, waarin het algemene deel wordt aangevuld met lokale plannen.

Lees verder

Diversiteit

We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. GroenLinks is tegen elke vorm van uitsluiting.

Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, hier geboren bent of elders in het land of daarbuiten, of je wel of niet (deels) gehandicapt bent, arm of rijk, met of zonder een baan, ongeacht welke taal, huidskleur, geloof of politieke opvatting, en wat je intelligentie is. Iedereen telt mee, elk talent, groot of klein, is even waardevol.

Groenlinks wil werken aan een open en respectvolle samenleving, waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt.

Een open gemeente is er voor haar burgers. Inwoners moeten serieus genomen worden en tijdig kunnen meepraten over beslissingen in hun eigen woonomgeving en daar ook daadwerkelijk over hebben.

 

Verandering begint hier!

 

 

GroenLinks voor een eerlijke jeugdhulp

GroenLinks kiest voor een eerlijke jeugdhulp, zodat geen kind in de kou wordt gelaten. Jeugdhulp vraagt om maatwerk. Elk kind is anders en groeit anders op. De hulpverlener, de professional moeten we het vertrouwen geven. Communicatie en bereikbaarheid vanuit de gemeente wordt verbeterd. Geen kind zou moeten wachten op hulp!

Het is tijd voor verandering.

GroenLinks Stadskanaal wil daarom:

Lees verder

De regio Stadskanaal heeft economische kansen

De regio Stadskanaal heeft economische kansen. GroenLinks wil dat deze wel worden benut. Een netwerk van sociale ondernemers is dan ook binnen GroenLinks actief. Dat gaan we benutten. Hierdoor komt er wel meer en nieuwe werkgelegenheid voor burgers en hebben jongeren wel perspectief, ook om in onze mooie regio te blijven. Stadskanaal kan hiervan volop profiteren.

Lees verder

GroenLinks: voor een eerlijker Stadskanaal

GroenLinks is voor een eerlijker Stadskanaal. De kloof tussen rijk en armoe neemt toe, teveel mensen kunnen niet rond komen of hebben schulden. Kinderen krijgen in deze situatie een valse start.

GroenLinks geeft voorrang aan de strijd tegen armoede en schulden:

Lees verder

Meer dan 12.000 deelnemers aan demonstratie tegen aardbevingen

Meer dan 12.000 mensen hebben vrijdag 19 januari in Groningen gedemonstreerd tegen de gaswinning, de daaruit voort vloeiende aardbevingen en het uitblijven van afdoende maatregelen en een goed schadeherstelplan. Het aantal deelnemers was zo groot dat bij de terugkomst van de eerste demonstranten op de Vismarkt de laatsten nog aan hun tocht door de stad moesten beginnen. Het is duidelijk dat de Groningers het nu wel helemaal zat zijn.

Bij de demonstranten waren ook vele policiti uit Groningen en Den Haag. Voor GroenLinks waren o.a. partijleider Jesse Klaver en Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren aanwezig. 

 

Lees verder