Het is soms moeilijk om je hart te volgen en de moed te hebben te zeggen waar je goed in bent. De maatschappij wil van alles van iedereen. Je moet dat doen, doe je het niet, dan wordt je hard gestraft. GroenLinks werkt aan een open en respectvolle samenleving, waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt. Met een open houding naar elkaar luisteren, waarbij verschillen onderling geaccepteerd worden.

Inwoners moeten serieus genomen worden en tijdig kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en daar ook daadwerkelijk invloed op hebben. Inwoners moeten kunnen meepraten. Belangrijk is een open discussie, waarbij ieders mening wordt gerespecteerd.

Wij leven in een kansrijke regio. Het komt er de komende jaren op aan om die kansen te benutten. Dat kan door vooral te denken in kansen en oplossingen. GroenLinks nodigt alle politieke organisaties, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties daartoe uit mee te denken met veranderingen. De gemeente steunt en moedigt dit aan, waarbij vernieuwing van het beleid voorop staat.

GroenLinks staat voor:

Met dit programma geven wij daar invulling aan, waarbij samenwerking, meedoen en zeggenschap van inwoners de kernpunten zijn. Je kunt het programma hier beneden downloaden.