Een aangesloten oefengebied, dat aansluit op Duitse oefengebieden leidt tot grote toename van militair vliegverkeer boven onze provincie en boven de Waddenzee. Daarenboven is uit metingen gebleken dat de nieuwe F35 (Joint Strike Fighter) tot twee keer meer lawaai maakt dan de F16 die wij inmiddels allemaal kennen. Hoewel in het oefengebied merendeels boven de 2000 meter gevlogen zal worden, maken wij ons grote zorgen over de overlast. Welke maatregelen worden genomen om die overlast te beperken?    

Wordt bijvoorbeeld het vogeltrekseizoen ontzien? Een van de belangrijkste redenen voor de aanwijzing van de Waddenzee als werelderfgoed is dat deze een onmisbaar tussenstation is op de vogeltrek. De vogeltrek vindt langs enkele grote trekroutes plaats, waaronder de West-Atlantische. Verstoring van de Waddenzee beïnvloedt daarmee een substantieel deel van de internationale vogeltrek.  Kunnen harde afspraken over het beschermen van die vogeltrek worden gemaakt? En wordt er gevlogen in de avonduren, of de nacht? Wat betekent dat voor de nachtrust van onze inwoners? Dat zijn vragen waar wij graag een antwoord op willen zien.