Als deze crisis iets heeft aangetoond dan is het vooral dat mensen, in tijden van nood, voor elkaar in de bres springen en graag hun helpende hand uitsteken. De coronacrisis treft veel mensen op tal van manieren. Het hardst worden degenen getroffen die ziek zijn en hun naasten. Maar er zijn ook veel mensen die in een (sociaal) isolement dreigen te komen of niet zomaar meer even  boodschappen kunnen doen omdat ze tot een risicogroep behoren. Onze GroenLinks-Statenfractie vindt het belangrijk dat er oog is voor deze mensen. Gelukkig worden er in onze provincie tal van initiatieven opgestart door inwoners die anderen willen helpen.

‘Noaberschap’ was altijd al sterk aanwezig in onze provincie, maar is nu sterker dan ooit!

Vereniging Groninger Dorpen bekommert zich altijd al om noaberschap en de leefbaarheid van onze provincie. Nu heeft de vereniging een duidelijk overzicht gemaakt van alle initiatieven in onze provincie waarbij inwoners elkaar willen helpen. Wil jij graag iemand helpen die door de crisis wordt getroffen? Of kun jij juist nu extra hulp gebruiken? Kijk dan op https://www.zorgzamedorpengroningen.nl/zorgsaam/?_sfm_categorie=Coronacrisis wat er allemaal georganiseerd wordt. 

Want: alle lutje beetjes helpen om er soamen weer bovenop te komen!