Op deze terreinen ontwikkelt de gemeente een visie en beleid. GroenLinks sluit hiermee aan bij de uitgangspunten van het omgevingsplan van Stadskanaal, met energietransitie en innovatie als speerpunten. Hierbij geeft de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld, door bij vervanging extra aandacht te geven aan energiebesparing en duurzame opwekking.

Afval voorkomen is belangrijk. Wat restafval is, moet bestemd worden voor hergebruik door middel van (nieuwe) economische activiteiten. In Stadskanaal wordt nog lang niet het beoogde doel (maximaal 100kg per inwoner) gehaald. GroenLinks wil dat er een lokaal plan komt, zodat we in Stadskanaal de doelen van afvalscheiding ook echt realiseren. Daarnaast wil GroenLinks werken met ja/ja sticker voor reclame drukwerk.

Meer weten? Lees het verkiezingsprogramma dat je hieronder kunt downloaden.